Asia's Leading Communications Specialists 

Home Thai English Solutions

Thai English Solutions

พวกเราเชื่อว่าในองค์กรระดับนานาชาติ การพัฒนาด้านการสื่อสารนั้นมีผลต่อการสร้างทีมงานที่ดี การบริการของเรานั้น หลากหลายพอๆกับลูกค้าของเรา และด้วยความยืดหยุ่นของเรานั้น พวกเราจึงสามารถคิดค้น “โซลูชั่นส์” หรือทางออก สำหรับธรุกิจหลายรูปแบบ “โซลูชั่นส์”ของเรามีทั้งสำหรับธุรกิจ ศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฏหมายและเฉพาะทาง พนักงานและระบบการจัดการของบริษัทถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดขององค์กร การพัฒนาฝีมือของพวกเขานั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงโดยส่วนตัวอีกด้วย ดังนั้น ทางเราจึงมีหน้าที่สร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษและช่วยปรับปรุงและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน

- การเขียนเชิงธุรกิจ

- การพูดคุยเชิงธุรกิจ

- การเขียนเชิงกฎหมาย

- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมไปศึกษาต่างประเทศ

โปรแกรมการฝึกอบรมในองค์กรแบบกำหนดเป้าหมาย

ความต้องการของแต่ละบริษัทนั้นอาจไม่เหมือนกันไปทั้งหมด เพราะฉะนั้น เราจึงเข้าใจว่า การปรับแต่งโปรแกรมการฝึกอบรมนั้น จะเป็นผลประโยชน์ให้กับการกำหนดเป้าหมายที่เจาะจงสำหรับความต้องการของลูกค้าแต่ล่ะคนของเรา

เราสามารถออกแบบโปรแกรมที่จัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมกับเนื้อหาการเรียนแบบเจาะจง สอนโดยผู้ฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะบรรจบกับความต้องการของระบบการจัดการขององค์กรของท่าน และความต้องการของพนักงานของท่านอีกด้วย

หากคุณต้องการคำปรึกษาฟรีหรือต้องทำการประเมินเกี่ยวกับการฝึกอบรมขององค์กร โทรติดต่อที่หมายเลข 02-655-3030 หรืออีเมล์

โปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว

โปรแกรมที่คัดแต่งพิเศษของเรา จะเน้นการสร้างพื้นฐานความชำนาญของการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย ทางเราสามารถเน้นในเรื่องของการสนทนา การเขียน การคิดวิเคราะห์/ตีความ การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ การขาย การสัมภาษณ์ การตลาด การอ่าน (ทั้งอ่านให้เข้าใจ และอ่านออกเสียง) และ การใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง พวกเราจัดการให้ได้หมด เพียงแค่บอกความต้องการของคุณเท่านั้น

โปรแกรมการเตรียมทำข้อสอบ

คุณคงไม่อยากเข้าไปในห้องสอบโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมา ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยเหลือคุณในเตรียมตัวทำข้อสอบต่างๆ ทั้งกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆที่คุณต้องรู้ในการเพิ่มคะแนนของคุณ กุญแจสำคัญคือ“โซลูชั่นส์”ที่จัดแต่งพิเศษสำหรับความต้องการของคุณ

TOEFL, SAT, GMAT, GRE, IELTS

/* google analytic code */ /* google analytic code */